Varför Windows10 inte startar av sig själv

Kära Andrey Ponomarev!
Min bärbara Samsung bärbara dator har genomgått en tre-timmars blå skärm av dödsfallet och installerat om Windows10, men den defekt som tidigare uppstått har bevarats. Först måste jag visa honom hur jag trycker på F2 när skärmen blinkar 4 steg till höger-Exit-5 steg ner till linjen
P1 TSSTcorp CDDUDW SN 208BB-Enter. Nästa kommer en vanlig start. Inte mycket arbete, men fruktansvärt irriterande: Jag hade inte tid att trycka på F2 vid skärmens blixt. Starta om, omstart går med samma försök. mig ett sätt att fixa en defekt
berätta för mig, tack i en förståelig form, kommer jag att vara mycket tacksam och skyldig till dig. Redan 2 lokala mästare kunde inte identifiera orsaken till defekten och uppnådde inte något
Respektivt, Isaac.